Wednesday, 6 June 2012

उत्सवत्याच्या येण्याचा सांगावा तिच्यापर्यंत पोचलाय हे सकाळीच उमगलं....
निरोपाचे दोन-चार शिंतोडेही काय कमाल करु शकतात,
 हे सर्वदूर पसरलेल्या तिच्या गंधाने समजलं...
किती युगं लोटली तरी भेटीतली उत्कटता, मिलनाची आतुरता
युगाच्या सुरुवातीला होती तशीच...तितकीच...अमीट
ही किमया कोणाची...?
विरहातही भेटीची आशा जिवंत ठेवणाऱ्या तिची, की
दिलेलं वचन पाळण्याकरता तिच्या ओढीनं धाव घेणाऱ्या त्याची?
आता ढोल-गजराच्या साथीनं तो मोठया ऐटीत येईल
आणि त्याच्या प्रियेला आलिंगन देईल...
आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं सर्जनाचा नवा उत्सव सुरू होईल
-अश्विनी